Etiska rådets styrelse

LeifStridh07.jpg

Leif Stridh, ordförande, 070-591 74 20

Tidigare VD för Skanska Stålteknik, därefter chefsbefattningar inom husbyggnad och vägbyggnad. Varit vVD i Skanska Sverige och suttit i Skanskas ledningsgrupp från 1994. Som chef för Skanskas VO specialföretag satt Leif som ordförande i specialföretag som installation och Myresjöhus m fl verksamheter. Initierade Skanskas miljöarbete och har varit med och lagt grunden för Skanskas etikarbete. Mellan åren 2007-2011 förbundsordförande för Sveriges Byggindustrier och då även ledamot i Svenskt Näringslivs arbetsutskott och styrelse.

Louise_100px.jpg

Louise Bävertoft Nyberg, 0709-83 34 21  Skicka e-post 

Civilingenjör från CMB på Chalmers. Miljö-, arbetsmiljö- och kvalitetschef på Ruukki med ansvar för stålbyggnadsentreprenaderna i Sverige. Tidigare erfarenhet från bostadsutveckling, ny- och ombyggnader av fastigheter på Skanska i olika roller. Har även arbetat i Sankt Petersburg, Ryssland, inom byggbranschen.

Övriga uppdrag: Ledamot i Byggmaterialindustriernas Miljöråd och SBS/Nordcert tekniska råd stålbyggnad.

Jan_Kjellson.png

Jan Kjellson, tfn 070-779 40 51 Skicka e-post

Civilingenjör Väg och Vatten, KTH. Regionchef/vd Peab Drift & Underhåll i Stockholm AB. Tidigare vd AB Frijo. Styrelseordförande Stockholms Byggmästareförening samt Sveriges Byggindustrier region Öst. Styrelseledamot Teknologisk Institut AB. Tidigare uppdrag är bl.a. styrelseledamot/vice ordförande Sveriges Byggindustrier, styrelseledamot Svenskt Näringsliv, Galaxen Bygg Öst AB samt ledamot av väg- och anläggningsutskottet inom SBUF.

Tore_Styrman_2.png

Tore Styrman, 010-475 34 12

Energi- & VVS-ingenjör. Projektchef och är tillika ombud på NKS för Imtech VS-teknik AB. Har från 2009 arbetat med framtagande av kalkyl och systemtänk för NKS projektet. Har dessförinnan haft olika chefsroller inom NVS sedan 2002.

03_jannice-4269_100.jpg

Jannice Johansson Steijner, 0709-16 17 32

Arkitekt SAR/MSA från KTH i Stockholm. Vice VD på Tengbom. Tidigare erfarenhet som kontorschef på arkitektkontoret koncept samt NASA, affärsområdeschef Inredningsarkitektur och Regionchef Väst. Utlandserfarenhet från uppdrag i exempelvis Kina, Tanzania och Spanien. Specialintresse inom förändringsledning och design management. Övriga uppdrag: Ledamot i NCS Colour AB, ULI Sweden och Tengbom Finland Oy, ett dotterbolag inom Tengbomgruppen AB.

lars_sjoo.png

Lars-Gunnar Sjöö, tfn 018-727 34 45, mobil 0730-77 43 36  Skicka e-post

Byggnadsingenjör. Byggchef och inköpsansvarig på Uppsalahem AB sedan 10 år. Har dessförinnan jobbat med entreprenader på BPA, DIÖS, SIAB och NCC som arbetsledare, platschef, arbetschef och utvecklingschef bostäder i ca 28 år.

ew100.jpg

Erik Wassén, tfn 08-662 94 00  contact.gif

Erik Wassén är etiska rådets sekreterare. Erik är advokat och delägare i advokatbyrån Hellgren Linander samt har en lång egen dömande bakgrund i hovrätt och tingsrätt. Han har varit kanslichef i riksdagen, deltagit i flera statliga utredningar och har stor erfarenhet från styrelsearbete i kommunala och landstingskommunala bolag.

 Styrelsedokument

Webdoc CMS