Etiska rådets styrelse

Olle Ehrlén, ordförande, tfn 070-621 02 44 Skicka e-post                                  Högupplöst bild

Civilingenjör Väg och vatten, arbetat inom NCC i olika befattningar till 2011, senast som koncernchef. Ordförande i styrelsen för Faveo Management AS och ledamot i styrelsen för Akademiska hus och Win Group. Tidigare bl.a. ordförande i Sveriges Byggindustrier, ledamot i Svenskt Näringsliv och BQR (Rådet för byggkvalitet).

Louise_100px.jpg

Louise Bävertoft Nyberg, 0709-83 34 21  Skicka e-post 

Civilingenjör från CMB på Chalmers. Miljö-, arbetsmiljö- och kvalitetschef på Ruukki med ansvar för stålbyggnadsentreprenaderna i Sverige. Tidigare erfarenhet från bostadsutveckling, ny- och ombyggnader av fastigheter på Skanska i olika roller. Har även arbetat i Sankt Petersburg, Ryssland, inom byggbranschen.

Övriga uppdrag: Ledamot i Byggmaterialindustriernas Miljöråd och SBS/Nordcert tekniska råd stålbyggnad.

Jan_Kjellson.png

Jan Kjellson, tfn 070-779 40 51 Skicka e-post

Civilingenjör Väg och Vatten, KTH. Regionchef/vd Peab Drift & Underhåll i Stockholm AB. Tidigare vd AB Frijo. Styrelseordförande Stockholms Byggmästareförening samt Sveriges Byggindustrier region Öst. Styrelseledamot Teknologisk Institut AB. Tidigare uppdrag är bl.a. styrelseledamot/vice ordförande Sveriges Byggindustrier, styrelseledamot Svenskt Näringsliv, Galaxen Bygg Öst AB samt ledamot av väg- och anläggningsutskottet inom SBUF.

Lise-Langseth.gif

Lise Langseth, tfn 0702-97 02 19  Skicka e-post

Civilingenjör Väg och Vatten. Lise är vd på Faveo Projektledning AB. Hon har tidigare varit vd på Svensk Betong. Dessförinnan var hon divisionschef på Boverket och vd på Svenska Teknik & Designföretagen. Tidigare ordförande i SVR Samhällsbyggarna och Betong Media AB, ledamot i Betongmaterialindustrierna, VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut) och Vectura.

Övriga uppdrag: Ledamot i SP:s byggråd och ledamot i SIS verksamhetsområde Bygg och Anläggning.

marie_olsson_2.png

Marie Olsson, tfn 08-545 255 83  Skicka e-post

Ekonom. Sedan 30 år tillbaka och fjärde generationens ägare av familjeföretaget Elektriska AB Lennström, grundat 1919 och Stockholms äldsta elinstallationsföretag. I företaget ingår även G-Tre Säkerhetsteknik AB. Marie har under många år engagerat sig för branschens etik ur ett småföretagarperspektiv.

lars_sjoo.png

Lars-Gunnar Sjöö, tfn 018-727 34 45, mobil 0730-77 43 36  Skicka e-post

Byggnadsingenjör. Byggchef och inköpsansvarig på Uppsalahem AB sedan 10 år. Har dessförinnan jobbat med entreprenader på BPA, DIÖS, SIAB och NCC som arbetsledare, platschef, arbetschef och utvecklingschef bostäder i ca 28 år.

ew100.jpg

Erik Wassén, tfn 08-662 94 00  contact.gif

Erik Wassén är etiska rådets sekreterare. Erik är advokat och delägare i advokatbyrån Hellgren Linander samt har en lång egen dömande bakgrund i hovrätt och tingsrätt. Han har varit kanslichef i riksdagen, deltagit i flera statliga utredningar och har stor erfarenhet från styrelsearbete i kommunala och landstingskommunala bolag.

 Styrelsedokument

Webdoc CMS